The Аbyss Team: |Phát triển nền tảng The Abyss

vietnamese gaming ethereum development blockchain

Token Sale (DAICO) của chúng tôi đã gần kết thúc. Soft Cap đã đạt được trong 24 giờ, có nghĩa là nền tảng phân phối kỹ thuật số The Abyss sẽ hoạt động. Quá trình phát triển đã đầy đủ, và nó đang tiến lên một cách nhất quán và liên tục. Bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ thông tin về cách thực hiện.

Kiến trúc hệ thống của nền tảng

Back-end của nền tảng này đang được xây dựng trên Python 3.6, ngôn ngữ lập trình với việc bổ sung DjangoDjango REST Framework. Khái niệm về nền tảng sẽ có kiến trúc vi dịch vụ. Chúng tôi đã chọn ngôn ngữ lập trình GO để giới thiệu các dịch vụ tải cao không đồng bộ. Cơ chế gửi tin nhắn đáng tin cậy sử dụng giao thức AMQP được xây dựng trong RabbitMQ.

Front-end của nền tảng này đang được phát triển trong ReactJS/MobX. TypeScript cung cấp tính năng bảo mật cao và cho phép viết mã sạch, bền vững và dễ dàng mở rộng là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng cho mục đích phát triển.

Các công cụ kỹ thuật quan trọng để phát triển nền tảng

Trong tương lai gần, chúng tôi dự định phát hành nền tảng SDK dưới dạng thư viện và thành phần gốc cho các khung trò chơi phổ biến như Unity3D, Unreal Engine và hơn nhiều hơn nữa. SDK của chúng tôi sẽ cung cấp tính khả dụng của các trò chơi di chuyển từ các nền tảng lớn chỉ trong vài giờ. Đặc biệt, hơn 2000 dự án trò chơi của Xsolla sẽ nhận được quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào nền tảng này.

Nâng cấp prototype

Vào đầu tháng 4, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn phiên bản prototype đầu tiên của nền tảng, và sẽ sớm phát hành bản cập nhật lớn đầu tiên. Để giúp bạn vượt qua thời gian trong khi chờ nền tảng, chúng tôi sẽ thêm một trong các trò chơi trình duyệt của chúng tôi vào prototype. Gia hạn tín dụng và thanh toán cho các giao dịch mua trò chơi bằng token ABYSS cũng sẽ được mở để thử nghiệm. Điều này sẽ cho phép bạn đắm mình trong hệ sinh thái thưởng crypto độc đáo và tận hưởng những cải tiến và lợi ích mà cryptocurrencies và blockchain có thể mang lại cho cuộc sống của bạn.

Thực thi của đội ngũ phát triển

The Abyss đang được phát triển bởi các chuyên gia ngành công nghiệp game cao cấp. Có 80 thành viên trong nhóm hiện đang làm việc trong dự án. Trong Token Sale (DAICO), nhóm kỹ thuật của công ty đã tăng 11 chuyên gia có trình độ cao (được chọn trong số hơn 100 ứng cử viên). Các kế hoạch khác bao gồm thuê thêm 15 chuyên gia để làm việc trên nền tảng này, bao gồm 5 lập trình viên cao cấp và 10 nhà phát triển trung bình và cơ sở.

Việc lựa chọn nghiêm ngặt các ứng cử viên

Đội ngũ The Abyss sẽ cập nhật thông tin về tiến trình phát triển hai lần mỗi tháng.

Hãy theo dõ!

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss

Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeo • GitHub

????????|Phát triển nền tảng The Abyss was originally published in The Abyss Platform on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Original article was created by: The Аbyss Team at medium.com

Disclaimer: This article should not be taken as, and is not intended to provide, investment advice. Please conduct your own thorough research before investing in any cryptocurrency or ICO.

Interested in Cryptocurrencies and ICO's?

Follow our telegram channel for daily cryptomarket reports!

Join @cointrends

Stay on top of Altcoins and ICO trends.

Subscribe to our free Weekly Cryptomarket report

Delivered once a week, strongly to your inbox.

Subscribe to our mailing list
October 03, 2018

|The Abyss: MMO游戏的一站式场所

The Abyss,新的数字发行游戏平台,高兴地推出其对MMO游戏的焦点和定向,定位MMO游戏的一站式场所。满足全球游戏社区的需求提供先进以及便捷游戏生态系统的平台将于2019年第一季度上线。积极的市场The...

From: The Аbyss Team

|MMOゲームの「ワンストップ窓口」 としてのThe Abyss

新しいデジタルゲーム配信プラットフォームであるThe...

From: The Аbyss Team

|The Abyss: MMO 게임을 위한 One Stop Place

새로운 디지털 유통 게임 플랫폼인 The Abyss는 MMO 게임의 원스톱 플레이스가 되어 기쁜 마음으로 MMO 게임에 전념할 것입니다. 글로벌 게임 커뮤니티의 요구를 충족시키는 편리하고 선진화된 게임 생태계를 제공하는 플랫폼은...

From: The Аbyss Team
October 02, 2018

|Phát triển Nền tảng: Cập nhật 11

Chào mọi người! Vui lòng đọc báo cáo trạng thái phát triển dưới đây, báo cáo này bao gồm khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Trong thời gian này, chúng tôi đã tập trung vào việc thiết kế kiến trúc của Desktop...

From: The Аbyss Team
October 01, 2018

Platform Development: Update 11

Hi, all! Please find below a regular development status report, this one covering the period from Sep 17 to Sep 30. Within this timeframe, we were focused on designing the architecture of a Desktop Client and Build Distribution System, and also on The Abyss platform localization system.Besides,...

From: The Аbyss Team
September 28, 2018

The Abyss: One Stop Place for MMO Games

The Abyss, a new digital distribution game platform, is proud to present its focus on and dedication to MMO games — being a One Stop Place for MMO Games. The platform that meets demands of the global gaming community and offers the well-advanced and convenient gaming ecosystem will be...

From: The Аbyss Team
Upcoming ICO's
This week overview
Token Name Starts
Spotcoin (SPOT) logo Spotcoin (SPOT) 1 days
CoTrader (COT) logo CoTrader (COT) 2 days
Bountie (BNTE) logo Bountie (BNTE) 5 days
Cryptocurrency rates
*Last hour average price&change
Coin Name Price Hour
Bitcoin logo BTC $6482.34812955 -0.52%
Ethereum logo ETH $205.010743159 -0.24%
Ripple logo XRP $0.4565345025 -0.18%
Bitcoin Cash logo BCH $447.383379013 -0.32%
EOS logo EOS $5.4155798531 -0.15%
Stellar logo XLM $0.2416220308 -0.03%
Litecoin logo LTC $52.8605696932 -0.18%
Tether logo USDT $0.9834510785 -0.12%
Cardano logo ADA $0.0757993022 -0.19%
Monero logo XMR $105.005391612 -0.26%
Tronix logo TRX $0.0241800733 -0.21%
IOTA logo IOT $0.4921883246 -0.06%