The Аbyss Team: |Phát triển nền tảng The Abyss

vietnamese gaming ethereum development blockchain

Token Sale (DAICO) của chúng tôi đã gần kết thúc. Soft Cap đã đạt được trong 24 giờ, có nghĩa là nền tảng phân phối kỹ thuật số The Abyss sẽ hoạt động. Quá trình phát triển đã đầy đủ, và nó đang tiến lên một cách nhất quán và liên tục. Bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ thông tin về cách thực hiện.

Kiến trúc hệ thống của nền tảng

Back-end của nền tảng này đang được xây dựng trên Python 3.6, ngôn ngữ lập trình với việc bổ sung DjangoDjango REST Framework. Khái niệm về nền tảng sẽ có kiến trúc vi dịch vụ. Chúng tôi đã chọn ngôn ngữ lập trình GO để giới thiệu các dịch vụ tải cao không đồng bộ. Cơ chế gửi tin nhắn đáng tin cậy sử dụng giao thức AMQP được xây dựng trong RabbitMQ.

Front-end của nền tảng này đang được phát triển trong ReactJS/MobX. TypeScript cung cấp tính năng bảo mật cao và cho phép viết mã sạch, bền vững và dễ dàng mở rộng là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng cho mục đích phát triển.

Các công cụ kỹ thuật quan trọng để phát triển nền tảng

Trong tương lai gần, chúng tôi dự định phát hành nền tảng SDK dưới dạng thư viện và thành phần gốc cho các khung trò chơi phổ biến như Unity3D, Unreal Engine và hơn nhiều hơn nữa. SDK của chúng tôi sẽ cung cấp tính khả dụng của các trò chơi di chuyển từ các nền tảng lớn chỉ trong vài giờ. Đặc biệt, hơn 2000 dự án trò chơi của Xsolla sẽ nhận được quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào nền tảng này.

Nâng cấp prototype

Vào đầu tháng 4, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn phiên bản prototype đầu tiên của nền tảng, và sẽ sớm phát hành bản cập nhật lớn đầu tiên. Để giúp bạn vượt qua thời gian trong khi chờ nền tảng, chúng tôi sẽ thêm một trong các trò chơi trình duyệt của chúng tôi vào prototype. Gia hạn tín dụng và thanh toán cho các giao dịch mua trò chơi bằng token ABYSS cũng sẽ được mở để thử nghiệm. Điều này sẽ cho phép bạn đắm mình trong hệ sinh thái thưởng crypto độc đáo và tận hưởng những cải tiến và lợi ích mà cryptocurrencies và blockchain có thể mang lại cho cuộc sống của bạn.

Thực thi của đội ngũ phát triển

The Abyss đang được phát triển bởi các chuyên gia ngành công nghiệp game cao cấp. Có 80 thành viên trong nhóm hiện đang làm việc trong dự án. Trong Token Sale (DAICO), nhóm kỹ thuật của công ty đã tăng 11 chuyên gia có trình độ cao (được chọn trong số hơn 100 ứng cử viên). Các kế hoạch khác bao gồm thuê thêm 15 chuyên gia để làm việc trên nền tảng này, bao gồm 5 lập trình viên cao cấp và 10 nhà phát triển trung bình và cơ sở.

Việc lựa chọn nghiêm ngặt các ứng cử viên

Đội ngũ The Abyss sẽ cập nhật thông tin về tiến trình phát triển hai lần mỗi tháng.

Hãy theo dõ!

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss

Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeo • GitHub

????????|Phát triển nền tảng The Abyss was originally published in The Abyss Platform on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Original article was created by: The Аbyss Team at medium.com

Disclaimer: This article should not be taken as, and is not intended to provide, investment advice. Please conduct your own thorough research before investing in any cryptocurrency or ICO.

One more thing you may be interested in:

Interested in Cryptocurrencies and ICO's?

Follow our telegram channel for daily cryptomarket reports!

Join @cointrends

Stay on top of Altcoins and ICO trends.

Subscribe to our free Weekly Cryptomarket report

Delivered once a week, strongly to your inbox.

Subscribe to our mailing list
May 22, 2018

|SOT (Save Our Tokens): The Abyssロイヤリティプログラム

The Abyssトークンセール(DAICO)期間中にABYSSトークンを入手できなかったという方には、何らかの理由があってのことでしょう。残念ながら、私どもの講じた対策にもかかわらず、多くのThe...

From: The Аbyss Team

|SOT (Save Our Tokens): Chương trình thân thiết của The Abyss

Có nhiều lý do khiến một số bạn không nhận được token ABYSS của mình trong thời gian Token Sale của The Abyss (DAICO). Tiếc rằng, bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi, một số người ủng hộ The Abyss đã chở thành nạn nhân của những...

From: The Аbyss Team

SOT (Save Our Tokens): The Abyss Loyalty Program

There were various reasons that prevented some of you from getting your ABYSS tokens during The Abyss Token Sale (DAICO). Unfortunately, despite all our efforts a number of The Abyss supporters fell the victims of scammers that followed hard behind the project, setting up phishing sites,...

From: The Аbyss Team
May 17, 2018

|DAICO đầu tiên trên thế giới đã hoàn thành: Kết quả và Thành tích

Ngày 16 tháng 5 năm 2018. Token Sale của The Abyss đã kết thúc thành công. Được thúc đẩy bởi các nguyên tắc trung thực, minh bạch và tiên tiến, chúng tôi đã là người đầu tiên triển khai ý tưởng DAICO của Vitalik Buterin, thay vì tiến hành...

From: The Аbyss Team

The World’s First DAICO Completed: Results and Achievements

May 16, 2018. The Abyss Token Sale is successfully completed. Driven by the principles of honesty, transparency and innovation, we were the first to implement Vitalik Buterin’s DAICO idea, instead of conducting traditional ICO, as previously planned.It was a long road, paved with hardships and...

From: The Аbyss Team
May 16, 2018
Upcoming ICO's
This week overview
Token Name Starts
Yumerium (YUM) logo Yumerium (YUM) 1 days
Acorn Collective (OAK) logo Acorn Collective (OAK) 3 days
Tradelize (TDZ) logo Tradelize (TDZ) 6 days
Scanetchain Token (SWC) logo Scanetchain Token (SWC) 6 days
Kepler (KEP) logo Kepler (KEP) 6 days
Cryptocurrency rates
*Last hour average price&change
Coin Name Price Hour
Bitcoin logo BTC $8015.33 -0.32%
Ethereum logo ETH $645.293 -0.46%
Ripple logo XRP $0.64306 -0.64%
Bitcoin Cash logo BCH $1141.22 -0.25%
EOS logo EOS $12.2787 -0.49%
Litecoin logo LTC $128.348 -0.39%
Cardano logo ADA $0.220837 -1.89%
Stellar logo XLM $0.299053 -0.83%
Tronix logo TRX $0.0746523 -0.74%
IOTA logo IOT $1.62172 -0.99%
NEO logo NEO $57.2254 -0.56%
DigitalCash logo DASH $358.953 -0.41%