The Аbyss Team: |Phát triển nền tảng The Abyss

vietnamese gaming ethereum development blockchain

Token Sale (DAICO) của chúng tôi đã gần kết thúc. Soft Cap đã đạt được trong 24 giờ, có nghĩa là nền tảng phân phối kỹ thuật số The Abyss sẽ hoạt động. Quá trình phát triển đã đầy đủ, và nó đang tiến lên một cách nhất quán và liên tục. Bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ thông tin về cách thực hiện.

Kiến trúc hệ thống của nền tảng

Back-end của nền tảng này đang được xây dựng trên Python 3.6, ngôn ngữ lập trình với việc bổ sung DjangoDjango REST Framework. Khái niệm về nền tảng sẽ có kiến trúc vi dịch vụ. Chúng tôi đã chọn ngôn ngữ lập trình GO để giới thiệu các dịch vụ tải cao không đồng bộ. Cơ chế gửi tin nhắn đáng tin cậy sử dụng giao thức AMQP được xây dựng trong RabbitMQ.

Front-end của nền tảng này đang được phát triển trong ReactJS/MobX. TypeScript cung cấp tính năng bảo mật cao và cho phép viết mã sạch, bền vững và dễ dàng mở rộng là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng cho mục đích phát triển.

Các công cụ kỹ thuật quan trọng để phát triển nền tảng

Trong tương lai gần, chúng tôi dự định phát hành nền tảng SDK dưới dạng thư viện và thành phần gốc cho các khung trò chơi phổ biến như Unity3D, Unreal Engine và hơn nhiều hơn nữa. SDK của chúng tôi sẽ cung cấp tính khả dụng của các trò chơi di chuyển từ các nền tảng lớn chỉ trong vài giờ. Đặc biệt, hơn 2000 dự án trò chơi của Xsolla sẽ nhận được quyền truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào nền tảng này.

Nâng cấp prototype

Vào đầu tháng 4, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn phiên bản prototype đầu tiên của nền tảng, và sẽ sớm phát hành bản cập nhật lớn đầu tiên. Để giúp bạn vượt qua thời gian trong khi chờ nền tảng, chúng tôi sẽ thêm một trong các trò chơi trình duyệt của chúng tôi vào prototype. Gia hạn tín dụng và thanh toán cho các giao dịch mua trò chơi bằng token ABYSS cũng sẽ được mở để thử nghiệm. Điều này sẽ cho phép bạn đắm mình trong hệ sinh thái thưởng crypto độc đáo và tận hưởng những cải tiến và lợi ích mà cryptocurrencies và blockchain có thể mang lại cho cuộc sống của bạn.

Thực thi của đội ngũ phát triển

The Abyss đang được phát triển bởi các chuyên gia ngành công nghiệp game cao cấp. Có 80 thành viên trong nhóm hiện đang làm việc trong dự án. Trong Token Sale (DAICO), nhóm kỹ thuật của công ty đã tăng 11 chuyên gia có trình độ cao (được chọn trong số hơn 100 ứng cử viên). Các kế hoạch khác bao gồm thuê thêm 15 chuyên gia để làm việc trên nền tảng này, bao gồm 5 lập trình viên cao cấp và 10 nhà phát triển trung bình và cơ sở.

Việc lựa chọn nghiêm ngặt các ứng cử viên

Đội ngũ The Abyss sẽ cập nhật thông tin về tiến trình phát triển hai lần mỗi tháng.

Hãy theo dõ!

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss

Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeo • GitHub

????????|Phát triển nền tảng The Abyss was originally published in The Abyss Platform on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Original article was created by: The Аbyss Team at medium.com

Disclaimer: This article should not be taken as, and is not intended to provide, investment advice. Please conduct your own thorough research before investing in any cryptocurrency or ICO.

Interested in Cryptocurrencies and ICO's?

Follow our telegram channel for daily cryptomarket reports!

Join @cointrends

Stay on top of Altcoins and ICO trends.

Subscribe to our free Weekly Cryptomarket report

Delivered once a week, strongly to your inbox.

Subscribe to our mailing list
January 21, 2019

Platform Development: Update 19

Hi, all! Please find below a regular development status report, this one covering the period from Jan 7 to Jan 20, 2019. Within this timeframe, we were strongly focused on the Adaptive Dark Theme Design (finalizing development in React/Redux components), further SDK evolution, and working on...

From: ABYSS

|ABYSS代币将在ZBG交易所(ZB.com的子品牌)上线了

大家好!我们很高兴宣布The Abyss再次上线了。我们的代币将于2019年1月22日在香港的加密交易平台...

From: ABYSS

|ABYSS 토큰이 ZB.com의 서브 브랜드인 ZBG에 상장했습니다

여러분 안녕하세요! 우리는 The Abyss의 또 다른 상장을 발표하게 되어 기쁩니다. 2019년 1월 22일에 우리의 토큰이 홍콩의 암호화폐 거래소인 ZBG.com에 추가될 것입니다.ZBG는 훨씬 큰 거래소인 ZB.com의 서브 브랜드입니다. 이...

From: ABYSS

|Token ABYSS liệt kê trên ZBG (thương hiệu con của ZB.com)

Kính chào mọi người! Chúng tôi rất vui mừng thông báo một liệt kê mới của The Abyss. Vào ngày 22 tháng 1, 2019, token của chúng tôi sẽ được thêm vào ZBG.com, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông.ZBG là một thương...

From: ABYSS

ABYSS Token Listed on ZBG (sub-brand of ZB.com)

Dear all! We are excited to announce another listing for The Abyss. On Jan 22, 2019, our token will be added on ZBG.com, a Hong Kong based crypto exchange.ZBG is a sub-brand of the much larger exchange — ZB.com. It is actually an innovative version of ZB, which is an international crypto...

From: ABYSS
January 15, 2019

|ABYSS代币在Kyber Network交易所上线了

The Abyss团队高兴宣布ABYSS代币在Kyber...

From: ABYSS
Upcoming ICO's
This week overview
Token Name Starts
Cryptocurrency rates
*Last hour average price&change
Coin Name Price Hour
Bitcoin logo BTC $3563.65848033 0.07%
Ripple logo XRP $0.3171080467 0.04%
Ethereum logo ETH $116.957698769 -0.15%
Bitcoin Cash logo BCH $122.339514784 0.63%
EOS logo EOS $2.3488357632 0.18%
Tether logo USDT $1.0131672655 0.14%
Stellar logo XLM $0.1029606043 0.18%
Litecoin logo LTC $31.0387314331 0.15%
Tronix logo TRX $0.0258098587 0.54%
Cardano logo ADA $0.0424387944 -0.15%
Binance Coin logo BNB $6.473119591 0.34%
IOTA logo IOT $0.2969679188 0.38%